15. siječnja 2020.

OTKRITI SMISAO

«Velike stvari sazrijevaju u tišini. Plodovi nečujno sazrijevaju, velike ideje izlaze na vidjelo nakon dugog razmišljanja. Trenuci, satovi, dani duhovne sabranosti bit će ti od presudne koristi jer će ti omogućiti da se susretneš sa samim sobom i otkriješ smisao i stvari i događaja i smjestiš ih u spasenjski plan Božji s tobom i sa čovječanstvom.» (Alfonso Milagro).