19. siječnja 2020.

U SLOZI JEDINSTVA

«Dolikuje da na sve načine slavite Isusa Krista koji vas je proslavio, da se potpuno posvetite, savršeni u jednoj poslušnosti, podložni biskupu i svećenstvu. […] Stoga je vaš sklad i složna ljubav pjesma Isusu Kristu. » (Sv. Ignacije Antiohijski).