23. siječnja 2020.

SAMO BOGA TREBA LJUBITI

«Tko pretjerano ljubi sebe, ne može ljubiti B, a tko radi uzvišenijeg bogatstva ljubavi prema Bogu sebe previše ne ljubi, taj ljubi Boga. Zbog toga taj ne traži svoju slavu, nego radije slavu Božju. Tko sebe ljubi, taj traži svoju slavu, a tko Boga ljubi, taj traži slavu svoga Stvoritelja.» (Diadoh Foticenski).