24. siječnja 2020.

ČISTI PRINOS CRKVE

«Prinos Crkve, određen od Gospodina da se prinosi po cijelom svijetu, moramo cijeniti kao čistu i Bogu ugodnu žrtvu. Bogu nije potrebna naša žrtva. Ali ako on prima nečiji dar, to je slava onome koji dar prinosi.» (Sv. Irenej Lionski).