25. siječnja 2020.

ZA LJUBAV KRISTU PAVAO SVE PODNESE

«Što je čovjek, i kolika je plemenitost naše naravi, i za koliku je snagu to biće sposobno, od svih je najviše pokazao Pavao. Svaki se dan dizao više, svaki dan žarče, i protiv pogibli što su mu prijetile uvijek se novom živošću borio [..] A što je bilo veće od svega, on je uživao Kristovu ljubav. S njome se smatrao sretniji od sviju.» (Sv. Ivan Zlatousti).