7. veljače 2020.

JESI LI DOSTATNO DOBAR?

«Dobro je ne osjećati se zlim, ali je zlo osjećati se dostatno dobrim. Misliš li da ti ipak još mnogo toga nedostaje da bi bio dostatno dobar? Kad se radi o nastojanju oko usavršavanja, nikada ti nije dopušteno reći: ‘Dosta’.» (Alfonso Milagro).