8. veljače 2020.

STAVITI SE BOGU NA RASPOLAGANJE

«Moliti znači više prepustiti se da se vrši u svemu volja Božja negoli Bogu iznositi svoje potrebe; više se staviti Bogu na raspolaganje da se njegova volja ostvari u našim životima negoli tražiti od Boga ono što mi trebamo ili želimo.» (Alfonso Milagro).