14. veljače 2020.

UZVIŠENOST LJUBAVI

»Ljubav je počélo i cilj prema kojemu treba sve upravljati. Ništa nije grešno što se čini uistinu za ljubav i s ljubavlju« (Bl. Izak, opak).