1. ožujka 2020.

U KRISTU SMO I MI KUŠANI

U Kristovim kušnjama «si ti bio iskušan jer Krist je od tebe sebi uzeo tijelo, a od sebe tebi dao spas; od tebe je sebi uzeo smrt, a od sebe tebi dao život; od tebe je preuzeo na sebe pogrde, a od sebe je tebi dao slavu; dakle, od tebe je sebi uzeo kušnju, a od sebe tebi dao pobjedu!» (Sv. Augustin, biskup).