3. ožujka 2020.

MOLITVA GOSPODNJA

«Koja naime molitva može biti duhovnija od ove koju nam je dao Krist, koji nam je poslao i Duha Svetoga? Koja molitva može biti kod Oca istinskija od one koju je svojim usnama izgovorio Sin, koji je istina?» (Sv. Ciprijan, biskup i mučenik).