10. ožujka 2020.

ZAŠTO SE TREBA PONIZITI?

«Kada nekoga želiš pohvaliti, ponizi sama sebe. Želiš li napredovati? Podaj hvalu i svaku čast Bogu, a ne čovjeku – Stvoritelju, a ne stvoru. Želiš li ne ogovarati, zaboravi na zlopamćenje i zavist. Ogovarajući druge, njihovu zloću prenosiš na sebe.» (Sv. Antun Padovanski).