15. ožujka 2020.

KRIST JE ŽEDAN NAŠE VJERE

«Žena (Samarijanka) se čudila da Židov (Isus) od nje traži piti jer Židovi to nisu običavali. A on koji je tražio piti, bio je žedan ženine vjere […] Traži piti, i obećaje piće. Potreban je kao onaj koji će uzeti i obiluje kao onaj koji će zasititi.» (Sv. Augustin, biskup).