20. ožujka 2020.

LJUBAV ZAHTIJEVA POTPUNOST

«Svi se moramo ispitivati o svojoj ljubavi: je li i do koje je mjere prava ljubav; jer ljubav zahtijeva potpunost. Ljubav ne poznaje granice ni u trajanju ni u vremenu, ni u prostoru ni u bilo kojim uvjetima. Onaj tko Boga uistinu ljubi, ne plaši se, jer je sve svoje povjerenje stavio u Boga.» (Alfonso Milagro).