Subota četvrtog korizmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

U svojoj Poruci za ovogodišnju korizmu u Godini Božje riječi, pod naslovom  »Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka« (Ps 119,105), požeški biskup Antun potaknuo nas je da se zajednički i pojedinačno hranimo Božjom riječju na »način na koji je Crkva od starine pristupala čitanju Svetog Pisma a koji se naziva lectio divina – božansko čitanje.«

Zbog opasnosti od zaraze koronavirusom onemogućeno nam je slušanje navještaja Božje riječi u liturgijskim slavljima u našim crkvama. Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga  domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u mračnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 7, 40-53)

U ono vrijeme: ⁴⁰ Neki iz naroda, čuvši Isusove riječi, govorahu: »Ovo je uistinu Prorok.« ⁴¹ Drugi govorahu:  »Ovo je Krist.« A bilo ih je i koji pitahu: »Pa zar Krist dolazi iz Galileje? ⁴² Ne kaže li Pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema,  mjesta gdje bijaše David?« ⁴³ Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. ⁴⁴ Neki ga čak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nj ruke.

⁴⁵ Dođoše dakle stražari glavarima svećeničkim i farizejima, a ovi im rekoše: »Zašto ga ne dovedoste?« ⁴⁶ Stražari odgovore: »Nikada nitko nije ovako govorio.« ⁴⁷ Nato će im farizeji: »Zar ste se i vi dali zavesti? ⁴⁸ Ta je li itko od glavarâ ili od farizejâ povjerovao u njega? ⁴⁹ Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona – to je prokleto!« ⁵⁰ Kaže im Nikodem – onaj koji ono prije dođe k Isusu, a bijaše jedan od njih: ⁵¹ »Zar naš Zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne sazna što čini?« ⁵² Odgovoriše mu: »Da nisi i ti iz Galileje? Istraži pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok.« ⁵³ I otiđoše svaki svojoj kući.


Poticaj na razmišljanje

«Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega.» (r. 43): vrlo živopisan prizor. Evanđelist nam prikazuje narod koji raspravlja o čovjeku o kojem svi govore, pitajući se nije li on možda mesija. Njegova autoritativna riječ, koja uspijeva oduševiti i stražare poslane da ga uhvate (r. 46), ne ostavlja prostora sumnjama. Međutim, postoje dva jaka razloga koji joj se protive. To je ponajprije činjenica da Isus potječe iz Galileje, a Pismo kaže da bi se mesija trebao roditi u Betlehemu. Osobito poglavari naroda i farizeji nisu vjerovali u njega: može li možda obični puk imati drugačije mišljenje s obzirom na tog čovjeka koji za sebe svojata nečuvene stvari? Pred sveopćom uznemirenošću vlastodršci odgovaraju zajedljivošću i preziranjem, a to su jasna obilježja neuravnotežene reakcije diktirane strahom da ne izgube svoj povlašteni položaj. Jedini Nikodem – onaj koji je noću dolazio k Isusu  (usp. Iv 3, 1) – hrabro ustaje kako bi pokazao da sam Zakon ne sudi nikome prije nego što ga sasluša. I njega su ušutkali proglasivši ga neznalicom. Ivan oporo zaključuje:  «I otiđoše svaki svojoj kući» (r. 53), netko sa željom u srcu da Isusa bolje upozna, a netko još više utvrđen u želji da ga odbaci. Isus – Riječ, međutim, ne šuti: još nije došao njegov čas.


Molitva

Bože, svemogući Oče, mi te danju i noću iskreno pitamo: dokle će na zemlji bjesnjeti tolika zla? Dokle će vladati silnici, a zlikovci uživati blagostanje? Dokle će se nevinoga klevetati, a ti ga ne braniš, dokle će propadati pravednik a ti mu ne pritječeš u pomoć? Otvori nam oči vjere da možemo spoznati da ti svemu daješ smisao, jer si uvijek prisutan pored svakog čovjeka u svom ljubljenom Sinu, svetom, nevinom, milom Jaganjcu za nas odvedenom na klanje. Učini da živimo za njega, prianjajući uz njegovu riječ u koju vjerujemo, u koju želimo vjerovati svim svojim snagama.

Umnoži nam vjeru, učini nas čvrstima i postojanima u času u kojem misterij rasprostire svoju sjenu nad naše prestrašeno srce, dok se u potpunosti ne razotkrije tvoj mudri naum ljubavi.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

«Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca»  (Iv 3,16).