Srijeda petog korizmenog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

U svojoj poruci za ovogodišnju korizmu u Godini Božje riječi, pod naslovom  »Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka« (Ps 119,105), biskup Antun potaknuo nas je da se zajednički i pojedinačno hranimo Božjom riječju na »način na koji je Crkva od starine pristupala čitanju Svetog Pisma a koji se naziva lectio divina – božansko čitanje.«

Zbog opasnosti od zaraze koronavirusom onemogućeno nam je slušanje navještaja Božje riječi u liturgijskim slavljima u našim crkvama. Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno  stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u mračnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 8, 31-42)

U ono vrijeme: ³¹ Progovori Isus Židovima koji mu povjerovaše:

»Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; ³² upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.« ³³ Odgovore mu: »Potomstvo smo Abrahamovo i nikome nikada ne robovasmo. Kako to ti govoriš: ‘Postat ćete slobodni’?«  ³⁴ Odgovori im Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha. ³⁵ Rob ne ostaje u kući zauvijek, a sin ostaje zauvijek. ³⁶ Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. ³⁷ Znam: potomstvo ste Abrahamovo, a ipak tražite da me ubijete jer moja riječ nema mjesta u vama. ³⁸ Ja govorim što vidjeh kod Oca, a vi činite što čuste od svog oca.«

³⁹ Odgovoriše mu: »Naš je otac Abraham«. Kaže im Isus: »Da ste djeca Abrahamova, djela biste Abrahamova činili. ⁴⁰ A eto, tražite da ubijete mene, mene koji sam vam govorio istinu što sam je od Boga čuo. Takvo što Abraham nije učinio! ⁴¹ Vi činite djela oca svojega.«

Rekoše mu: »Mi se nismo rodili iz preljuba, jedan nam je Otac – Bog.« ⁴² Reče im Isus: »Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izišao i došao; nisam sam od sebe došao, nego on me posla.«


Poticaj na razmišljanje

Govoreći Židovima koji se hvale da su potomstvo Abrahamovo (r. 33) i stoga slobodni, Isus iznosi čitav niz pojašnjenja s obzirom na vjeru i svoje učenike (r. 31), na slobodu i uživanje obiteljske prisnosti (r. 32-36), na sinovstvo i očinstvo (r. 37-42).

U situaciji koja postaje sve dramatičnija, Isusova objava doseže vrhunac u proglašavanju njegova božanstva (r. 58: »Ja jesam«), a tvrdokornost njegovih sugovornika završava u pokušaju da ga kamenuju (r. 59), što je očita potvrda njihova ropstva grijehu (r. 34), jer su sinovi »onoga koji bijaše ubojica ljudi od početka« (r. 44).

Vjera je dovela Abrahama do toga da se povjeri Riječi koja oslobađa od ropstva grijeha (r. 32). Vjera u Sina mora dovesti učenike do toga da ostanu u njemu (r. 31), Riječi Očevoj, kao slobodna djeca koja zauvijek ostaju u očinskoj kući (r. 35). Tko drugačije čini, nedvojbeno očituje neko drugo podrijetlo (r. 41), izopačene namjere (r. 37) i ropstvo (r. 34), premda on sam to ne opaža ili ne želi priznati.


Molitva

Gospodine Isuse, ti znaš koliko nam leži na srcu da ne izgubimo svoju slobodu, ali također znaš kako je ludo rasprodajemo, a da to niti ne opažamo, klanjajući se idolima mode.

Smiluj nam se. Daj da razumijemo kako nas ti jedini možeš i želiš osloboditi od svakog ropstva, darom tvoje spasonosne riječi koja nam daje da prebivamo u tebi. Razvrgni okove kompromisâ i grijehâ kojima nas naša sebičnost vazda podjarmljuje.

Tvoje razlomljeno tijelo i prolivena krv, cijena naše slobode, neka u nama postanu zalog i izvor života koji se trajno obnavlja u ljubavi kao nepresušni dar nas samih tebi i braći. Učini da na taj način počnemo uživati radost one slobode koja će svoju puninu naći kad ti, beskrajna slobodo, budeš sve u svima.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.« (Iv, 8, 36).