VELIKA SUBOTA – Vazmeno bdijenje

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

U svojoj poruci za ovogodišnju korizmu u Godini Božje riječi, pod naslovom  »Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka« (Ps 119, 105), biskup Antun potaknuo nas je da se zajednički i pojedinačno hranimo Božjom riječju na »način na koji je Crkva od starine pristupala čitanju Svetog Pisma a koji se naziva lectio divina – božansko čitanje.«

Zbog opasnosti od zaraze koronavirusom onemogućeno nam je slušanje navještaja Božje riječi u liturgijskim slavljima u našim crkvama. Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u mračnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt  28, 1-10)

¹ Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. ² I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. ³ Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. ⁴ Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.

⁵ A anđeo progovori ženama: »Vi se ne bojte! Tȁ znam: Isusa Raspetoga tražite! ⁶ Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao ⁷ pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam.«

⁸ One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. ⁹ Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!« One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone.

¹⁰ Tada im reče Isus: »Ne bojte se! Idite i javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«


Poticaj na razmišljanje

Matejev izvještaj o događajima prvoga dana po suboti obilježen je nazočnošću nadnaravnih pojava tipičnih za teofanije i apokaliptička viđenja (Dn 7,9; 10,6): potres, kao već u trenutku Isusove smrti, i nazočnost anđela blistavog lica u bijeloj odjeći; po tim pojavama Gospodin očituje svoj moćni zahvat. Velika živost i razdraganost prožimaju opis događaja. Glavari svećenički su išli čak dotle da prekrše subotu kako bi zatražili od Pilata da postavi stražu na Isusov grob. Stražari koji su bili zaduženi čuvati mrtvaca, na koncu sami »obamriješe« (r. 4b) od straha. Razdraganost se pak očituje ponavljanjem usklika »evo«, odnosno »gle«, koji naglašavaju iznenađujuće događaje i sjajne vijesti, te daju neposrednost kazivanju, koje se sastoji od kratkih i prodornih rečenica (»hajde, vidite«, »pođite žurno«, »evo, rekoh vam«).

Veliko veselje obuzima žene nakon anđelovih riječi. Ono se potom prelijeva u pozdrav Uskrsloga: »Radujte se!« (doslovni prijevod Isusova pozdrava u 9. retku), te se izražava u poniznoj i klanjateljskoj gesti obujmljivanja njegovih nogu (doslovni prijevod: »ovladaše njegovim nogama«). Ovdje se ponovno uočava velika oprečnost. Prije nekoliko dana u vrtu stražari »podignu ruke na Isusa  i uhvate ga« – doslovni prijevod: »ovladaše njime« (Mt 26, 50). Tada se je on radi našega spasenja slobodno predao onima koji će ga razapeti. Sada se, oslobođen okova smrti i nadzora straže, slobodno predaje onima koji vjeruju u njega jednostavnom vjerom i srcem koje ljubi.

Noć – subota je završena (r. 1) – je rasvijetljena najprije blistavom bjelinom anđela, potom nazočnošću Isusa, Živoga: počinje nova zora, vrijeme navještaja (r. 10) u radosnom svjetlu Raspetoga – Uskrsloga.


Molitva

Oče naš, koji jesi na nebesima i odande gledaš na nas, malena zemaljska stvorenja, oživi našu vjeru i našu nadu pred otajstvom smrti.

I ti si, zajedno sa svojim Sinom htio iskusiti ledenu tišinu groba. I ti, koji vječno živiš, htio si – iz ljubavi i samilosti – postati poput sjemena bačenog u zemlju. Svojom potresnom poniznošću i empatijom, daruj nam milost da znamo snažna i vedra duha prihvaćati prirodni zakon smrti kao prijelaz u uskrsnuli život.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Dobro je u miru čekati spasenje Gospodnje« (Tuž 3, 26).