Srijeda desetog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 5,17-19)

U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima:

¹⁷ »Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. ¹⁸ Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude.

¹⁹ Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«


Poticaj na razmišljanje

Nakon što je stavio u žarište vlastito naučavanje, Krist zauzima stav s obzirom na tradicionalno naučavanje, autoritativno i svečano uvodi vlastito naučavanje riječju amen A ja…«), što znači: »Istinito je, vrijedno je vjere« ono što ću vam reći. Se je riječ koja se često pojavljuje u govoru na gori (5, 18.26; 6, 2.5.16). »Isus je najprije navijestio sva blaženstva, želeći pripraviti duh svojih slušatelja da bude raspoloženiji i osjetljiviji za cjelovito primanje novog zakona« (sv. Ivan Zlatousti). Zakon i Proroci označuju čitavo Pismo (naime to su bila dva izvora iz kojih su se uzimala čitanja u sinagogalnom bogoslužju; usp. dvostruko upućivanje na Izlazak i Izaiju u Iv 6,31.45). Prije nego li je sažeo naučavanje u jednu jezgrovitu i programsku rečenicu (Mt 7,12), Isus pojašnjava svoj stav i stav svojih učenika s obzirom na drevni zakon. Nije riječ o ukidanju (izraz koji će u Mt 24, 2; 26, 61 biti primijenjen na hram: zakon i hram imaju u Kristu svoje ispunjenje, odnosno dovršenje), nego dovođenje u puno savršenstvo, kako će to evanđelist u više navrata zabilježiti (Mt 1, 22; 2, 15. 17; 3, 15; 4, 14 itd..). Može se reći da je čitav govor na gori primjer kako se ta temeljna tvrdnja ostvaruje. Krist će pak zbog njezinog ‘provokativnog’ obilježja biti optužen da želi dokinuti Zakon i proroke (inačica u Lk 23,2).

Učitelj se suprotstavlja formalnom i legalističkom poimanju vršenja propisa Mojsijevog zakona, ističući važnost koju pritom ima nakana. Nutarnji stav je izjednačen s vanjskim djelovanjem. Nakana obilježava djelovanje a djelovanje utjelovljuje nakanu. Učitelj dakle cilja na pounutarnjenje zapovijedi, do te mjere da vršenje Božje volje mora uvelike nadilaziti način na koji to čine pismoznanci i farizeji (r. 20). S obzirom na pismoznance Krist podsjeća na naučavanje otaca, ističući njegovo duboko značenje (5, 21-48). Što se pak farizeja tiče, žigoše njihovo lažno ponašanje u vjerskim stvarima, snažno naglašavajući ono što je u čovjekovoj nutrini (6, 1-18).


Molitva

Gospodine, »sva su moja pravedna djela k’o haljine okaljane« (usp. Iz 64,5), zbog drugotnih razloga kojima su nadahnuta. Okaljanim ih čine: ponos, licemjerje, računica, zarada.

Priznajem da sam nesposoban vjerno vršiti tvoje zapovijedi u velikim stvarima, zato što ih zanemarujem u onim malima. Oslobodi me farizejske napasti da se oslanjam na moju pravednost i da želim izgledati pravednim u očima ljudi, i daj da zadobijem tvoju pravednost.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Da sve bude ispunjeno«.