Petak desetog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 5,27-32)

U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima:

²⁷ »Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! ²⁸ A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. ²⁹ Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Tȁ bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.

³⁰ Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Tȁ bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.

³¹ Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. ³² A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub.«


Poticaj na razmišljanje

Krist se je, bilježi sv. Ivan Zlatousti, »borio protiv poroka velikim autoritetom zakonodavca, počevši od onih koji su u nas najčešći, a to su srdžba i požuda (strasti koje nas najviše podjarmljuju i koje su više od svih drugih inherentne ljudskoj naravi), uklanjajući ih sa svom brižljivošću«. Iz toga slijedi da se druga i treća antiteza odnose na šestu i devetu zapovijed (Izl 20,14.17 i Pnz 5,18.21). Krist preljubu tijela pridružuje preljub u srcu. Reći desno oko i desna ruka znači ukazati na cjelovitost osobe u njezinim osnovnim radnjama gledanja i djelovanja. Bez obzira na uvriježeno mišljenje da je desna strana po definiciji važnija, ostaje činjenica da se onoga koji bi ostao bez nje smatralo nesposobnim. Dvostruka amputacija označava radikalnost kojom smo pozvani slijediti božanske zapovijedi. Takva se radikalnost primjenjuje i u slučaju rastave, koju je stari zakon dopuštao (Pnz 24,1ss), ali koju Krist smatra ozakonjenim preljubom (usp. Mt 19,3ss). Jedini razlog koji može opravdati otpuštanje žene jest bludništvo (ovdje i u Mt 19,9). .Klauzula »osim zbog bludništva«, koju susrećemo samo u evanđelju po Mateju, može jednostavno označavati preljub kojim se uništava svetost bračne veze u judeo-kršćanstvu ili bračne veze koje su smatrane nezakonitima u židovstvu (usp. Dj 15,20.29).

Valja zamijetiti da Kristovo zauzimanje stava ima za cilj zaštitu najslabijih slojeva i obnovu društvenog poretka. Nije bez razloga činjenica da će ovdje izloženo naučavanje s obzirom na ženu ponovno biti preuzeto kad bude bilo riječi o djeci (Mt 18,1-10).


Molitva

Gospodine, i onda kad mi savjest ne predbacuje preljub tijela, priznajem da sam preljubnik pogledom, imaginacijom, osjećajem i mišlju. I onda kad mi srce ne bi predbacivalo ništa od svega toga, kako se mogu smatrati imunim na duhovni preljub koji činim svaki puta kad ti, Gospodine, nisi prvi na ljestvici mojih osjećaja, interesa, moje želje za ljubavlju?

Gospodine, priznajem pred tobom da, dok se brinem za integritet tijela, pazeći da mi ne trpi nijedan ud, ne brinem se za integritet duha, već ga prepuštam na milost i nemilost strastima i ostavljam zarobljenikom nagonâ.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Baci od sebe ono što te sablažnjava« (usp. Mt 5,29).