JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 9, 36 – 10, 8)

U ono vrijeme:

³⁶ Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. ³⁷ Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo, a radnikâ malo. ³⁸ Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«

¹ Onda dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.

2 A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan brat njegov; ³ Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.

⁵ Tu dvanestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! ⁶  Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! ⁷ Putom propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko! ⁸ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«


Poticaj za razmišljanje

Ovaj izvještaj o slanju učenika potresa mnoge prijašnje predodžbe. U Isusovo vrijeme rabini su oko sebe okupljali nekolicu učenika i rijetko su napuštali svoje škole. Isus pak želi biti putujući učitelj, stoga potiče svoje učenike da ga slijede na njegovu putu. Oni će poput njega ići najsiromašnijima (r. 9, 36; 10, 8). U židovstvu su leviti hodajući uokolo prikupljali hramski porez. Stoga će ovo poslanje Isusovih učenika biti djelo milosrđa prema onima koji su bili kao »ovce bez pastira« (r. 9, 36), budući da ni svećenici ni farizeji niti rabini nisu smatrali važnim o njima voditi brigu. Možda Matej– time što popis apostola radije donosi unutar ovog govora nego u trenutku poziva – želi naglasiti tijesnu povezanost između poslanja i kolegijaliteta. Konačno, valja primijetiti da je ovo poslanje namijenjeno samo izgubljenim pripadnicima izraelskog naroda. Isus izričito isključuje pogane i Samarijance (10, 5-6), čiji je poziv na spasenje po mentalitetu onog vremena trebalo smatrati Božjim slobodnim djelom.


Molitva

Gospodine, Isuse Kriste, ti si rekao: «Žetva je velika, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju.» Pogledaj potrebe naše Požeške biskupije i daruj joj dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica, koji će vjerno i požrtvovno služiti tvome narodu i izvršiti tvoje poslanje.

Pohodi naše obitelji da budu zajednice ljubavi u kojima roditelji s radošću primaju djecu i pomažu da ona odrastaju u prijateljstvu s Bogom te postanu ljudi poslušni nadahnućima Duha Svetoga.

Ohrabri mlade da vjeruju ljubavi i spoznaju veličinu života stavljenog u službu drugima po svećeničkom i redovničkom zvanju, te mnoge privedu k tebi, jedinom Putu, Istini i Životu. Ti si, Gospodine, naša nada, u tebe se uzdamo! Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Žetve je mnogo, a radnikâ malo. Molite dakle gospodara žetve
da pošalje radnike u žetvu svoju.« (Mt 9,38).