Utorak jedanaestog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 5,43-48)

U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima:

⁴³ »Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. ⁴⁴ A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone ⁴⁵ da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. ⁴⁶  Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? ⁴⁷ I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? ⁴⁸ Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!«


Poticaj na razmišljanje

Šesta se antiteza odnosi na najveću od svih zapovijedi: ljubav prema bližnjemu (Lev 19,18). Krist također navodi i mržnju prema neprijateljima – izraz koji se ne nalazi u Bibliji, ali je prisutan na krajnjim rubovima judaizma: u Kumranu je bio propis mrziti sve sinove tame – da i njih obuhvati ljubavlju i molitvom. I to po oponašanju Oca nebeskog čiji su svi ljudi sinovi koji se moraju priznati braćom. Time će postati oponašatelji Oca, nasljedujući njegovu savršenost a onda i svetost (usp. Lev 19,2). Usporedno mjesto u Lk 6,36 kaže nam što je narav božanske savršenosti: milosrđe. I ovdje treba iskazati »veću pravednost« (Mt 5,20), koja se ovoga puta odnosi na ozloglašene carinike, ubirače poreza u korist Rimljanima (Mt 18, 17; 21, 32), i na pogane, koji su također podložni nekom zakoniku, koji je zapravo bio potpuno formalan i prožet koristoljubljem. Nadalje, zna se da pozdrav u istočnjačkom svijetu mnogo više od razmjene pozdravâ, predstavlja znak mira.

Matej preuzima (usp. 5, 12) izraz »plaća« ili „nagrada“ koji će biti upotrijebljen više puta u slijedećem poglavlju (6, 1.2.5.16), gdje se tvrdi da će nam sâm Otac javno uzvratiti (usp. varijantu u 6, 4). Moralno djelovanje očigledno nije povezano s retributivnim poimanjem: činim dobro ovdje dolje, da bih ondje gore primio nagradu. Povrh toga takvom poimanju protivi se činjenica da je glagol u prezentu (kakvu plaću »imate«). Ponašanje kršćanina nije ništa drugo nego slobodni odgovor na dar milosti i tom odgovoru već je prisutna „nagrada“, dar spasenja.


Molitva

Gospodine Isuse Kriste, preblagi učitelju poniznosti i strpljivosti, daruj meni koji sam posljednji od tvojih slugu, da se ukorijenim u poniznosti, da se smatram manjim od drugih i vrijedan prezira. Udijeli mi da strpljivo podnosim fizičke boli i materijalne poteškoće; da budem spreman suočiti se s još većim nevoljama i da znadem izići ususret onome koji od mene tražeći pomoć za tijelo i za dušu. Udijeli mi da ljubim srcem, usnama i djelima ne samo prijatelje i neprijatelje, nego i sve one koji me progone, da im činim dobro i da molim za njih. Tako ću moći, s tvojom milošću, biti ubrojen među tvoje sinove i izabranike.

Gospodine Isuse Kriste, dok si starima obećao materijalna dobra, nama osiguraj vječna dobra da obiluje naša pravednost. Daruj mi da pred tobom i pred bližnjim blistam svjetlom riječi i djela, i da nikad ne propustim izobilno vršiti tvoj zakon. Sačuvaj me od srdžbe i vrijeđanja bližnjega, tako da ti bude mio prinos mog srca, mojih usana i mojih dobrih djela. Udijeli mi, premilostivi Bože, da bježim od požude i zlobnog pogleda i da se klonim svakog zaklinjanja. I kao što se ustežem da bližnjemu ne nanesem nepravdu, tako neka ne izazovem tvoju kaznu, već da ti u svemu mogu ugoditi (Ludolf Saksonski).


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Budite savršeni u ljubavi kao Otac vaš nebeski« (usp. Mt 5,48).