Ponedjeljak dvanaestog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 7,1-5)

U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima:

¹ »Ne sudite da ne budete suđeni! ² Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I mjerom kojom mjerite mjerit će vam se. ³ Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Ili kako možeš reći bratu svome: „De da ti izvadim trun iz oka“, a eto brvna u oku tvom? ⁵ Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!«


Poticaj na razmišljanje

Po mišljenju sv. Augustina, cijeli „Govor na gori“ je razvoj blaženstava. Ta činjenica osobito izlazi na vidjelo u pozivu da ne sudimo. Sud je ovdje shvaćen kao osuda, i podrazumijeva čovjekovo posezanje za ulogom koja pripada jedino Bogu. S druge pak strane Krist »nam ne zabranjuje suditi, već nas poučava kako da to činimo« (sv. Jeronim). Naime, Isus naučava da će se mjera božanskog suda uskladiti o onom koju ćemo mi primjenjivati u našim ljudskim suđenjima. U drevno doba mjera kojom se ustupao neki posjed bila je ista kao i ona kojom se osiguravao njegov povratak. Rabini su pak naučavali da su pravednost i dobrota dva kriterija kojim se Bog služi u svom suđenju. »Onaj tko sudi prije Kristova dolaska«, tvrdi Atanazije Sinaita, »je antikrist, jer sebi pripisuje vlast koja pripada Kristu«. Poziv da ne sudimo više puta se ponavlja u Novom zavjetu. Krist se sâm predstavlja kao onaj koji nije došao suditi, nego spasiti (Iv 3,17), kako nam je posvjedočio u susretu sa ženom zatečenom u preljubu (Iv 8,11) i pred onima koji su ga razapeli na križ (Lk 23, 34). Sveti Pavao nas upozorava na opasnost kojom se izlažemo kad sudimo: »Time što drugoga sudiš, sebe osuđuješ« (Rim 2,1s). On nas stoga poziva da prepustimo Bogu da on presudi na koncu životu (usp. 1 Kor 4,5). Slično nas opominje i sv. Jakov: »Ne ogovarajte , braćo jedni druge! Tko ogovara ili sudi brata svoga, ogovara i sudi Zakon…jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?« (Jak 4,11s).


Molitva

Gospodine Isuse Kriste, daj da izvršim ono čemu si me poučio: da budem milosrdan prema svima i da nikoga ne sudim. A da ti se može udovoljiti uz pomoć tvoje milosti, potičeš nas na molitvu. Doista, ti nas uvijek pozivaš da nešto od tebe tražimo, kako bi mogao ispuniti naše zahtjeve. Tražim, dakle, jer mi ti to naređuješ; molim ti se, jer mi ti tako zapovijedaš; kucam, jer ti tako nalažeš. Ti koji si mi zapovjedio da ištem, daj da znadem primiti; ti koji si mi rekao da tražim, daj da nađem; ti koji si me poučio da kucam, otvori mi da uđem. Ti koji u meni budiš želju, udijeli da mogu izmoliti ono što očekujem. Udijeli mi ono što ti trebam darovati, budi jamac za ono što zahtijevaš, da možeš nagraditi ono što si mi ti sâm dao. (Ludolf Saksonski)


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Mjerom kojom mjerimo mjerit će nam se« (Mt 7,2).