ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 1,57-66.80)

⁵⁷  Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. ⁵⁸ Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome. ⁵⁹ Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca – Zaharija, ⁶⁰ no mati se njegova usprotivi: »Nipošto, nego zvat će se Ivan!«

⁶¹  Rekoše joj na to: »Tȁ nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao«. ⁶² Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. ⁶³ On zaiska pločicu i napisa: »Ivan mu je ime!« Svi se začude, ⁶a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga. ⁶⁵ Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. ⁶⁶ I koji su god čuli, razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime.

⁸⁰ Dječak je međutim rastao i duhom jačao: Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom.


Poticaj na razmišljanje

Koje ime trebamo dati djetetu? Neočekivano suglasje Zaharije i Elizabete znak je da je i ime djeteta djelo Božje inicijative. Međutim, Bog je prisutan svaki puta kad dvoje supružnika daju ime svom djetetu. U njihovim srcima to je ime povezano s poslanjem. Neka cijeli život svakog djeteta koje se rađa na ovaj svijet bude navještaj Boga, kao što je to bio slučaj kod Ivana Krstitelja.


Molitva

Sveti Ivane Krstitelju, Ti si prije svog rođenja čuo glas Majke Spasiteljeve i još u utrobi majčinoj pozdravio Otkupitelja svijeta time što si proročki zaigrao. Svojim začećem si oslobodio majku svoju od neplodnosti, a svojim rođenjem si razvezao jezik svome ocu. Jedini si od proroka pokazao Otkupitelja svijeta. Štujem te kao Preteču, želim širiti Tvoje štovanje oko sebe, jer znam da nitko nije sposobniji od Tebe da neprestano pripravlja dolazak Isusov. Molim Te i vapim, kao velikom čudotvorcu, pogledaj na sve one roditelje koji traže milost da imaju radost u rođenju svoga djeteta (reci koje roditelje, ili svoju osobnu želju) a Tvojim zagovorom dožive ljepotu i radost u njegovu rođenju, te ga odgajaju u vjeri i nauci Isusa Krista, veličajući Tvoj moćni zagovor. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ivan mu je ime!« (Lk 1,63).