Petak dvanaestog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 8,1-4)

U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima:

¹ Kad je Isus sišao s gore, pohrli za njim silan svijet. ² I gle, pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i reče: »Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti.« ³ Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreći: »Hoću, očisti se!« I odmah se očisti od gube.

4 Kaže mu Isus: »Pazi, nikomu ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi dar što ga propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo«.


Poticaj na razmišljanje

Osmim poglavljem otvara se novi dio, u kojem evanđelist Matej pripovijeda o deset Isusovih čudesa, koja se prikazuju kao „evanđelje na djelu“: dokaz istine Kristove božanske riječi i znakovi koji anticipiraju Božje kraljevstvo. Današnje čitanje donosi prvo od tri čuda, koja je Isus učinio za vrijeme svog boravka u Kafarnaumu i okolici, u korist osobâ pogođenih bolestima i drugim nevoljama, kršeći pritom zakonske propise predostrožnosti: Isus dotiče gubavca, spreman je ući u kuću jednog poganina, uzima za ruku ženu koja ležaše u ognjici. Sasvim je dakle jasno da je riječ o tri kategorije ljudi koji su bili „potisnuti na rub“ židovskog društva onog vremena.

Gubavac traži da bude »očišćen« (u tekstu je doslovno taj izraz), svjestan da je njegova bolest smatrana posljedicom grijeha i da uključuje obrednu nečistoću. Zbog toga Isus, koji je došao ispuniti zakon, gubavca šalje svećeniku da utvrdi njegovo ozdravljenje. Uobičajena gesta (usp. 1 Kr 19,18) koju gubavac čini pred Gospodinom označava i prigibanje koljena pred božanstvom i ljubljenje njegova kumira. Pronalazimo je u više navrata u Matejevu evanđelju (2, 2.8; 9, 18; 14, 33; 15, 25; 20,20; 28, 9.17).


Molitva

Gospodine, razmatram o tebi koji si nazočan i djelatan u meni sada kad sam te primio u pričesti. Prigibam koljena pred tobom i klanjam ti se, i dajem ti, božanski goste, onaj poljubac koji si uzalud očekivao od farizeja Šimuna koji te je pozvao na objed (usp. Lk 7,45). Mislim na moje rane i kažem, sa svim zanosom moje vjere: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Podržavam tvoje djelovanje, od trenutka kad kontakt koji si uspostavio s mojim tijelom u pričesti ide mnogo dalje od dodira, pa bio on i čudotvoran. Ti koji živiš u meni, utisni u moje udove plod tvoje muke i tvog uskrsnuća.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ako hoćeš, možeš me očistiti« (usp. Mt 8,2).