PETAR I PAVAO, APOSTOLI

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).

Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.

Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 16,13-19)

U ono vrijeme, ¹³ dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenika: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?«

¹4 Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« ¹⁵ Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?«

¹⁶ Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« ¹⁷ Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. ¹⁸ A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. ¹⁹ Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima: a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.«


Poticaj na razmišljanje

Primat i ljubav. Šimun, prvi od Dvanaestorice i Isus iz Nazareta oslovljavaju jedan drugoga njegovim naslovom. Šimun u Isusu prepoznaje Mesiju (»Ti si Krist – Pomazanik«) i ujedno potvrđuje  nebesko porijeklo njegova mesijanstva (»Sin Boga živoga«). Isus pridaje Šimunu naslov »Petar-Stijena« (Mt 16,18) i određuje ga za svog opunomoćenika (Mt 16,19). Zakon ljubavi objašnjava uvođenje primata. Ako je autentičnost biskupske službe zajamčena bratskim suglasjem članova kolegija, od bitne je važnosti da to bratsko suglasje u sebi sadrži normu koja ga potvrđuje. Nazočnost poglavara u biskupskom kolegiju odgovara tom strukturno uvjetovanom zahtjevu. Zadaća Petra i njegovih nasljednika je, kako reče Irenej Lionski, »predsjedati« u ljubavi.


Molitva

Svemogući Bože! Zahvaljujemo ti na neprocjenjivom daru pripadnosti zajedništvu jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve u svojoj Požeškoj biskupiji.

Molimo te, pomozi nam da u sinovskoj odanosti prema Svetom Ocu, čvrsto povezani u vjeri, nadi i ljubavi sa svojim biskupom i svećenicima, redovnicima i redovnicama poput blaženoga Alojzija Stepinca životom svjedočimo Isusa Krista kao jedinog Spasitelja čovjeka.

Budi nam potpora u nastojanju oko izgradnje civilizacije ljubavi. Daj da u bolesnicima i starcima, prognanicima i siromašnima prepoznajemo Isusovo lice. Neka nam oni, kao sv. Lovri, budu najdraže blago.

Sadašnjost i budućnost svoje Biskupije povjeravamo Mariji, tvojoj najvjernijoj službenici. Neka ona majčinski prati i upravlja naše korake na putu vjernosti tvome Sinu Isusu Kristu. Koji živi i kraljuje danas i uvijeke. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ti si Petar–Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju« (usp. Mt 16,18).