Srijeda četrnaestog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 10, 1-7)

U ono vrijeme: ¹ Dozva Isus dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
2 A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan brat njegov; ³ Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; 4 Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.
⁵ Tu dvanestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! ⁶ Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! ⁷ Putom propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko! ⁸ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«


Poticaj na razmišljanje

Time što popis apostola radije donosi ovdje, nego u trenutku njihova poziva, Matej je po svemu sudeći želio naglasiti usku povezanost između poslanja apostola i njihova kolegijaliteta. Konačno, zanimljivo je zamijetiti da se poslanje odnosi samo na izgubljene ovce Izraela; Isus iz njega izričito isključuje pogane i Samarijance (Mt 10, 5-6), čiji bi poziv na spasenje, po općenitom mišljenju onog vremena, ovisio o slobodnom činu Božjem.


Molitva

Gospodine Isuse, svojim apostolima, nakon uskrsnuća, povjerio si dragocjeno poslanje: »Idite i učite sve narode«, obećavši njima i nama: »Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.« Tražio si od svojih učenika da se brinu za mnoštvo kojem si želio dati ne samo hranu koja taži glad, nego hranu vječnoga života. Iz tog pogleda ljubavi izvire još i danas za svakoga od nas tvoj poziv: »Molite gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju«. Pomozi nam shvatiti, Gospodine, da odgovoriti na tvoj poziv znači suočiti se mudro s poteškoćama života, jer znamo da »učenik nije veći od svojeg učitelja«. Hvala, Gospodine, za ganutljive primjere koje nam uvijek daješ, koji su kadri nadahnuti tolike mlade da slijede tebe koji si Život i po kome nalazimo istinski smisao i radost našemu životu. Hvala ti za tolike svjedoke čiji život je postao misija, u kojoj slobodni od svega naviještaju tebe s neviđenom originalnošću i čovječnošću. Sveta Marijo, Kraljice apostola, Majko nade, nauči nas vjerovati, nadati se i ljubiti. Zvijezdo mora, sjaji nad nama, učini nas misionarima nade i vodi nas na našem putu. Amen! (papa Benedikt XVI).


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Putom propovijedajte: približilo se kraljevstvo nebesko« (Mt 10, 7).