Četvrtak četrnaestog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 10, 7-15)

U ono vrijeme: Reče Isus apostolima:
⁷ »Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko! ⁸ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!
⁹ Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase, ¹⁰ ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuće, ni štapa. Tȁ vrijedan je radnik hrane svoje. ¹¹ U koji god grad ili selo uđete, razvidite tko je u njemu dostojan: ondje ostanite sve dok ne odete. ¹2 Ulazeći u kuću, zaželite joj mir. ¹³ Bude li kuća dostojna, neka mir vaš siđe na nju. Ne bude li dostojna, neka se mir vaš k vama vrati. ¹4 gdje vas ne prime i ne poslušaju riječi vaših, iziđite iz kuće ili grada toga i prašinu otresite sa svojih nogu. ¹⁵ Zaista, kažem vam, lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj na Dan sudnji, negoli gradu tomu.«


Poticaj na razmišljanje

Naviještanje vlastitim primjerom. Isus je dao zadatak svojim učenicima da naviještaju Kraljevstvo Božje riječima koje dozivaju u pamet riječi drevnih proroka, i preporuča im da žive u skladu s onim što naviještaju. Svojim siromaštvom (r. 9s) oni trebaju očitovati blizinu Kraljevstva Božjega. Njihov će putujući način života podsjećati da je Isusov učenik uvijek na putu prema Kraljevstvu i da nije usmjeren na ništa drugo.


Molitva

Gospodine Isuse, molim te za sve misionare svijeta, za one koji to već jesu i one koje ti zoveš. Prosvijetli ih vjerom, zaogrni ih dobrotom, blagoslovi ih poniznošću, obdari ih svojom milošću i snagom da blagog i odlučnoga srca idu stazama milosrđa, da po tebi budu nositelji božanske Ljubavi i svjetlosti siromašnima, bolesnima i usamljenima. Molim te pomozi nama i našim obiteljima da postanemo dio tvog plana, da i mi budemo misionari ljubavi i da svojim molitvama i darom pomažemo misionare u širenju i utvrđivanju tvoga Kraljevstva na zemlji. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8).