Utorak petnaestog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 11, 20-24)

U ono vrijeme: ²⁰ stane Isus prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše: ²¹ »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama , odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. ²² Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama. ²³ I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. ²⁴ Ali kažem vam: zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.«


Poticaj na razmišljanje

Stanovnici Korozaima i Betsaide, premda su vidjeli Isusova čudesa, nisu prihvatili njegovu riječ i poziv na obraćenje. Ti su izraelski gradovi bili uvjereni da im je spasenje zajamčeno. zajamčeno. Pozivi na obraćenje od strane običnog tesara iz Nazareta nisu prodrmali njihove savjesti. Ražalošćen njihovim odbijanjem, Isus tvrdi da bi se poganski gradovi Tir i Sidon obratili na njegovo naviještanje evanđelja. Jao nama, kad smo sigurni u svoje spasenje! Jao nama, ako naša Crkva izgubi duh proroštva i zadovolji se vlastitim postignućima! Jao nama, ako mislimo da nam ne treba obraćenja, ako s visoka gledamo na druge u uvjerenjeu da, ako nismo bolji od drugih barem nismo gori od onih koji ne vjeruju. Dopustimo da nas prodrma ova prodorna riječ!


Molitva

Bože, milosrdni Oče, poslao si nam svoga jedinorođenoga Sina kao najveći dokaz svoje nespoznatljive ljubavi i milosrđa. Ti ne odbijaš grešnike, nego im u svome bezgraničnom milosrđu nudiš opravdanje i pozivaš na svetost. Nitko se ne može opravdati pred tobom ako ga ne prati tvoje neizmjerno milosrđe. Kada nam budeš otkrio tajnu svoga milosrđa, ni čitava vječnost neće nam biti dovoljna da ti zbog toga iskažemo dostojnu hvalu. O, moj Stvoritelju i Oče velikoga milosrđa, uzdam se u tebe, jer ti si sama dobrota.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Obratite se i vjerujte Evanđelju!« (Mk 1, 15).