Petak petnaestog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 12, 1-8)

U ono vrijeme ¹ prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Učenici njegovi ogladnješe te počeše trgati klasje i jesti. ² A farizeji, vidjevši to rekoše mu: Gle, učenici tvoji čine što nije dopušteno činiti subotom.« ³ On im reče: »Niste li čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? ⁴ Kako uđe u Dom Božji te pojedoše prinesene kruhove, a to ne bijaše slobodno jesti ni njemu ni njegovim pratiocima, nego samo svećenicima? ⁵ Ili zar niste čitali u Zakonu da subotom svećenici u Hramu krše subotu, a bez krivnje su? ⁶ A velim vam: veće od Hrama jest ovdje! ⁷ I kad biste razumjeli što ono znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili ove nekrive. ⁸ Tȁ Sin čovječji gospodar je subote!«


Poticaj na razmišljanje

Gospodar subote i gospodar Hrama. Matejeva inačica rasprave o obdržavanju subote jamačno je najizvornija, međutim ona je razumljiva samo židovskim čitateljima. Isus pravi smisao Zakona (r. 3-5) suprotstavlja jednom odveć legalističkom tumačenju, i kad veli da je on »veći od Hrama« (r. 6) i da je »gospodar subote« (r. 8), on govori o svojim mesijanskim povlasticama. Unatoč tome nauk je isti kao kod drugih sinoptika. Isus se ne ustručava desakralizirati sredstva spasenja koja su u židovstvu smatrana apsolutnima. On jasno uvjerava da čovjek, koji u potpunosti prima Očev dar, više nije ovisan o izvanjskim obredima.


Molitva

Svemogući Bože, koji upravljaš svime što živi, daj mi milost uspjeha u mom današnjem poslu. Pomozi mi kako bih mogao usmjeriti svoje misli i održati pozornost u onome što radim kako bih došao do uspjeha. Pokaži mi kako mogu dati sve od sebe i ne daj da prezirem trud koji je potreban da to postignem. Učini moj život uspješnim, kako bih u svakoj dužnosti koju mi povjeriš, učinio dobro. Blagoslovi me svojom pomoći i vodstvom i sačuvaj me od neuspjeha. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Milosrđe mi je milo, a ne žrtva« (Hoš 6, 6).