ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 13, 44-43)

U ono vrijeme: ²⁴ Iznese Isus narodu drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. ²⁵ Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. ²⁶ Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. ²⁷ Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: ‘Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?’ ²⁸ On im odgovori: ‘Neprijatelj čovjek to učini.’ Nato mu sluge kažu: ‘Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?’
²⁹ A on reče:’ Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njime i pšenicu. ³⁰ Pustite neka oboje rastu do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu’«
³¹ I drugu im prispodobu iznese: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. ³² Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama.«
³³ I drugu im kaza prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad žena Uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.« ³⁴ Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zbori bez prispodoba ³⁵ da se ispuni što je rečeno po proroku: otvorit ću prispodobama usta svoja, iznijet ću sto je sakriveno od postanka svijeta.
³⁶ Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću . Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« ³⁷ On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. ³⁸ Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. ³⁹ Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. ⁴⁰ Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. ⁴¹ Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike ⁴² i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. ⁴³ Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.« »Tko ima uši neka čuje!«


Poticaj na razmišljanje

Isusovo propovijedanje o kraljevstvu nebeskom smućuje očekivanja njegovih suvremenika i pokazuje novu sliku Očeva lica. Upravo takva slika proizlazi iz triju prispodoba današnjeg evanđelja.
Suprotno očekivanjima kraljevstvo Božje neće imati pobjedničku dimenziju nad poviješću; njegova pobjeda nad protivnicima i nad svakom silom zla neće se dogoditi u ovom svijetu. To ne znači da je Bog, sijač dobrog sjemena, na neki način poražen. Štoviše, baš zato što ostaje gospodar situacije, on može zaustaviti nestrpljivost svojih slugu (r. 28-30). Jamačno, dobro sjeme će zbog kukolja teže rasti; ono što je dobro u našoj povijesti uvijek će nailaziti na zapreku zla. No, Bog promatra vrijeme s gledišta svoga vječnoga konačnog cilja (r. 39-43): tek će se o žetvi izvršiti konačno razlučivanje. To je lekcija mudre strpljivosti farizejima i zelotima svih naraštaja, koji su – na različit način, promicali vjersko i nacionalno čistunstvo koje grubo isključuje ‘druge’. To je lekcija i nama, koji smo odmah spremni postaviti se sucima i krvnicima.
Drugi nauk ‘protiv struje’ dolazi iz slijedeće prispodobe (r. 31s): Kraljevstvo se ne pojavljuje na očekivani spektakularni način. Štoviše, ono je već blizu i nazočno (usp. Mk 1, 15), ali u beznačajnom liku gorušičinog zrna. Pa ipak baš se iz tog sićušnog bića razvija velika stvarnost života. Bog čini čudesne stvari služeći se najponiznijim sredstvima i materijalima. Taj se nauk također potvrđuje i prispodobom o kvascu (r. 33): Kraljevstvo ostaje sićušno u ovom svijetu, skrovito je i umiješano s događajima ljudske povijesti, a ipak u sebi nosi silne mogućnosti i dinamizam. »Sinovi Kraljevstva« (r. 38) neće se dakle morati truditi odvajati od ostatka čovječanstva, nego biti poput kvasca biti u nutrini situacija, sigurni da ih ništa neće moći spriječiti da donesu rod u ljubavi, koja – jedina – ostaje dovijeka (r. 30b.43; usp. 1 Kor 13, 13).


Molitva

Gospodine Isuse, ti koji si dobar, siješ po danjem svijetlu na njivi Crkve u svakome od nas ljubav, mir i radost. Ali potom neprijatelj, mračni, dolazi sijati kukolj: misli, želje, neprijateljske osjećaje, potajne izdaje koje uvlače mračnu noć u naše srce.
Daj nam Duha budnosti da se ne damo zaskočiti od Zloga; učini nas jakima i poniznima da se odupremo svakoj napasti i da se oporavimo nakon naših padova. Učini da od drugih ne zahtijevamo savršenstvo koje sami ne posjedujemo; daj nam oči koje na njivi osim kukolja znaju vidjeti i dobro sjeme; daruj nam srce koje znade poput tebe neumorno ljubiti u poniznoj strpljivosti.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Milosrdan je i milostiv Gospodin« (Ps 145, 8).