Ponedjeljak šesnaestog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 12, 38-42)

U ono vrijeme: ³⁸ Neki pismoznanci i farizeji upitaše Isusa: »Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak«. ³⁹ A on im odgovori: »Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka. ⁴⁰ Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći.
⁴¹ Ninivljani će ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osudit ga jer se oni na propovijed Joninu obratiše, a evo, ovdje je i više od Jone! ⁴² Kraljica će Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osudit ga jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo, ovdje je i više od Salomona!«


Poticaj na razmišljanje

Bog ne čini promidžbu samog sebe. Odgovarajući na zahtjev mnoštva koje traži čudesni znak, Isus im daje jedino »znak Jonin« (r.39): proročki poziv na obraćenje. Prva kršćanska zajednica uskoro je taj znak primijenila na Isusovu osobu, ponajprije na njegovo vazmeno otajstvo. Bog se objavljuje jedino u Isusovoj vjernosti svom ljudskom načinu postojanja, sve do smrti na križu. To je potreba ljubavi. Kad bi Bog na nebeskom svodu ispisao svoje ime, ne bi poštivao ljudsku slobodu, nego bi time prisilio čovjeka da mu služi.


Molitva

Gospodine Bože, daj mi jakost koja čeka tebe u šutnji i miru. Daj mi poniznost u kojoj je jedinoj smirenost i oslobodi me od oholosti koja je najteži teret. I zaposjedni cijelo moje srce i dušu bezazlenom ljubavlju. Obuzmi čitav moj život jednom misli i jednom željom ljubavi, da mogu ljubiti ne zbog zasluga, ni zbog savršenstva, ni zbog kreposti, ni zbog svetosti nego jedino radi tebe. Amen. (Thomas Merton)


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ovdje je i više od Jone…ovdje je i više od Salomona.« (Mt 12, 41s)