SVETA BRIGITA ŠVEDSKA

Rođena je u Švedskoj 1303. godine. Vrlo mlada stupila je u brak, rodila je i veoma dobro odgojila osmero djece. Zajedno sa suprugom pristupila je Trećem redu sv. Franje. Poslije muževe smrti provodila je asketski život i osnovala redovničku zajednicu. Ova supruga, majka, redovnica i mističarka napisala je mnoge spise u kojima je opisala vlastite mistične doživljaje Isusove muke i smrti na križu. Urla je u Rimu 1373. godine.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 15, 1-8)

U one vrijem, reče Isus svojim učenicima: ¹ »Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. ² Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. ³ Vi ste već očišćeni po riječi konju sam vam zborio. ⁴ Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. ⁵ Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. ⁶ Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. ⁷ Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. ⁸ Ovime se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.«


Poticaj na razmišljanje

Evanđeoski ulomak je dio Isusova oproštajnog govora na posljednjoj večeri, koji sadrži dvije temeljne teme: vjera i ljubav. U 15. poglavlju je prisutna snažna napetost između Isusove ljubavi i njezinih plodova (r 1-17), s jedne strane, i mržnje svijeta (rr. 18ss) s druge strane. «Ja sam pravi trs» (r. 1. 5). Riječi »Ja sam« podsjećaju na Božje objavljivanje svog imena u knjizi Izlaska (Izl 3, 14). Isus je pravi trs u dva smisla. Prvo, u Isusu Kristu se u punoj mjeri ostvaruje ono što čini prirodni trs. I drugo, Isus u punoj mjeri ostvaruje Božja očekivanja, koja je Izrael, Božji vinograd, iznevjerio (usp. Iz 5, 1-7; Jer 2, 21). «Otac moj je vinogradar» (r. 1-2). Isusova samoobjava se proširuje i na Oca, i odnosi se na njegovo intimno sjedinjenje s Ocem, kao i na njegov životni odnos s učenicima. Otac ponajprije čisti one loze koje već donose roda jer su nakon obrezivanja pune života i plodnosti (r. 2); Očeve inicijative, koje na prvi pogled izgledaju bolne, imaju za cilj rast e ne uništenje života. Loze koje ne daju roda i koja se opiru Božjoj brizi i životu kojega Isus daruje, režu se i bacaju u oganj (r. 2. 6). »Ostanite u meni, i ja u vama« (r. 4). To uzajamno prebivanje ne znači da su Isus i vjernici na istoj razini. U svakom slučaju najprije je djelovanje Isusa trsa (»ja u vama«), koje uzdiže i čini mogućim sjedinjenje učenika s njime («ostanite u meni»). Valja pojasniti dva vida tog «ostanite»: s jedne strane ono označava odnos vjere, a s druge pak strane ono je bitni uvjet za život i donošenje ploda spasenja. Spasenje ne ovisi samo o slobodnom prianjanju čovjeka i o njegovim dobrim djelima; ono je plod života koji primamo od Boga, kao što životna limfa hrani loze i omogućuje im da urode plodovima.


Molitva

Oče, nebeski vinogradaru, koji si na našoj zemlji zasadio svoj izabrani trs – sveti izdanak Davidov – i koji vršiš svoj posao u svako doba. Nebeski. Daj da prihvatimo proljetno obrezivanje, premda kao nježne loze uzdišemo i plačemo pod rezovima tvojih škara. Dođi i očisti nas na vrhuncu ljeta, da suvišne grančice grozdu koji treba sazrjeti ne oduzimaju životnu limfu. Neka plod našeg života bude ljubav, ona velika ljubav koja se iz tvog srca po Kristovu srcu nepresušno izlijeva na nas. I neka svi ljudi, naša braća u tvom Imenu, budu njome ispunjeni, slatkim duhom radosti i mira. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Tko ostaje u meni i ja u njemu taj donosi mnogo roda« (Iv 15, 5).