SVETI JAKOV APOSTOL

Bio je sin Zebedejev i brat Ivana apostola. Rođen je u Betsaidi, Zajedno s Petrom i Ivanom bio je svjedok glavnih čudesa koja je Gospodin Isus učinio. Podnio je mučeništvo oko 42. godine. Prema predaji tijelo mu je preneseno u Composteli u Španjolskoj, gdje je i poznata crkva posvećena njemu u čast.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 20, 20-28)

U one vrijeme, ²⁰ pristupi Isusu mati sinova Zebedejevih zajedno sa sinovima, pade ničice da od njega nešto zaište. ²¹ A on će joj: »Što želiš?« Kaže mu: »Reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uza te, jedan tebi zdesna, drugi slijeva.«
²² Isus odgovori: »ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti?« Kažu mu: »Možemo!« ²³ A on im reče: »Čašu ćete moju doduše piti, ali sjesti meni zdesna ili slijeva – to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj otac.«
²⁴ Kad su to čula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata. ²⁵ Zato ih Isus dozva i reče: »Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću.«
²⁶ Neće tako biti među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude prvi, neka vam bude poslužitelj. ²⁷ I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. ²⁸ Tako i Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.«


Poticaj na razmišljanje

Smrt onih čije poslanje uznemiruje. Po treći put Isus naviješta učenicima svoju muku, smrt i uskrsnuće (Mt 20, 19). Smrt, koju ima pred očima, je smrt jednog buntovnika: njegovo naviještanje nije bilo prihvaćeno, štoviše pogrešno se je tumačilo. No, tako važno poslanje kao što je njegovo ne može biti dokinuto smrću. Učenici također moraju biti upoznati da će morati podnijeti smrt (ispiti čašu, kako se kaže u 23. r.), kako bi ispunili svoje poslanje, to jest sjeli na prijestolje, kako se kaže u 21. r., a ako budu pošteđeni fizičkih trpljenja, uvijek će se svojim služenjem braći morati sjediniti s Kristovim patnjama (r. 24-28).


Molitva

Sveti Jakove, prvi mučeniče među apostolima, izmoli svima nama odvažnost, hrabrost i snagu, da poput tebe možemo neustrašivo naviještati evanđelje svojim životom i svjedočiti da je Gospodin Isus nakon smrti na križu, uskrsnuo i da s Ocem i Duhom Svetim živi i kraljuje u vijek vjekova. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga« (Mt 20, 27).