SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 13, 44-52)

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu:
⁴⁴ »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. ⁴⁵ Kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. ⁴⁷ Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. ⁴⁸ Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. ⁴⁹ Tako će biti na kraju svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih ⁵⁰ i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zuba.
Jeste li sve ovo razumjeli?« Odgovore mu: »Jesmo.« ⁵¹ A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.«
⁵² Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.


Poticaj na razmišljanje

Izraelsko kraljevstvo se temeljilo na zemaljskim strukturama i upućivalo je na konačno gospodovanje Boga triput svetog, neimenovanog i nevidljivog. Naprotiv, kraljevstvo ukorijenjeno u potpuno duhovnom otajstvu, razotkriva se dolaskom utjelovljene Riječi koja proglašava da je ono u nama (usp. Lk 17, 21). Matejeve prispodobe o kraljevstvu treba shvaćati kao simbole i analogije koje upućuju na sve dublju istinu neposredne intuicije.
Ono je prije svega »kao blago skriveno na njivi« (r. 44): dakle, nije neka vidljiva i svima poznata stvarnost. Izraz ‘blago’ pohranjeno u skrovište je veoma vrijedna ideja. Druga prispodoba naučava da je kraljevstvo nebesko »kao trgovac koji traga za lijepim biserjem« (r. 45). Zanimljivo da ovdje analogni pojam nije biser, nego trgovac: on je čovjek, biser je istina. Treća prispodoba prelazi od slike jedne stvari u onu mnoštva stvari: »Kraljevstvo je nebesko kao mreža koja bačena u more zahvati svakovrsne ribe« (r. 47s). Ova slika ima snažni eshatološki naboj, ali zbog toga nije manje aktualna. Mreža simbolizira nematerijalnu stvarnost kojom se kao kroz sito prolazi morem povijesti, koja je bremenita čovječanstvom. Kraljevstvo se očituje da je ta stvarnost zamjetljiva i nevidljiva, dragocjena i tražena, koja se ostvaruje u čovjeku koji ju je sposoban steći, kad je jednom nađe, i koja u svakom slučaju spasenjem prožima čitavo čovječanstvo u kojem je zasijana.


Molitva

O Bože, obuzmi moju dušu i prodri u nju odsjajem svoje svetosti i, kao što sunce svojom zrakom obasjava, pročišćava i oplođuje zemlju, tako i ti obasjavaš, pročišćavaš i oplođuješ cijelo moje biće.
Nauči me da sebe gledam u tebi, da u tebi sebe spoznajem, da promatram svoju bijedu u odsjaju tvoje beskrajne savršenosti, da raskrilim svoju dušu prodoru tvoje pročišćavajuće i posvećujuće svjetlosti. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Dođi kraljevstvo tvoje!« (Mt 6, 10).