SVETA MARTA

Bila je sestra Marijina i Lazarova. U Betaniji je gostoljubivo primila Gospodina Isusa Krista, brižno mu služila i svojim molitvama izmolila bratovo uskrsnuće.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 11, 19-27)

Carl Heinrich Bloch, Isus podiže Lazara iz mrtvih, 1871.

U ono vrijeme: ¹⁹ Mnogo Židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju zbog brata njihova. ²⁰ Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u susret, dok je Marija ostala u kući. ²¹ Marta reče Isusu: »Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. ²² Ali i sada znam što god zaišteš od Boga, dat će ti.« ²³ Kaza joj Isus: »Uskrsnut će brat tvoj!« ²⁴ A Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.« ²⁵ Reče joj Isus: »Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. ²⁶ I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?« ²⁷ Odgovori mu: »Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, onaj koji dolazi na svijet!«


Poticaj na razmišljanje

Martino »Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, onaj koji dolazi na svijet!« (r. 27) izvrsno sažima židovsko iščekivanje mesije, Božjeg pomazanika: ‘Krist’ i ‘Sin Božji’ su mesijanski naslov, a u izrazu ‘onaj koji dolazi na svijet’ odjekuje eshatološka vjera.. Vrhunac objave se nalazi u r. 25s, koji su jezgroviti poput objave Božjeg imena JHWH: »Ja sam uskrsnuće i život«. U ‘kući žalosti’ ili ‘kući siromaha’ (to je značenje imena Betanija), vjerna i brižna Marta se uvjerila da ‘Bog pomaže’ (to je značenje imena Lazar) svojim vjernicima.


Molitva

Gospodine Isuse, ti si naš prijatelj; jer često i s nama postupaš kao s tvojim prijateljima u Betaniji. Koliko te puta u tolikim prigodama zazivamo, a ti odmah ne dolaziš. Tvoja nas kašnjenja ostavljaju u poteškoćama. Tvoja nas kašnjenja ostavljaju umrijeti. Ali ti znadeš zašto. Ti znadeš što je bolje za one koje ljubiš. Sve ti stavljamo na raspolaganje, da nas učiniš vjernicima, da nas dovedeš do zrelije vjere i neslomljive nade; da se i mi poput Abrahama nadamo protiv svake nade. Bolje je tvoje plakanje s nama nego naše spokojno življenje. Bolje je umrijeti, da kasnije uskrsnemo na tvoj glasni poziv. Gospodine Isuse, kad i mi zbog naše bijede budemo poput mrtvaca u raspadanju, ne daj da prestanemo vjerovati da ti sve možeš, jer to želiš u snazi svoje ljubavi i poslušnosti Ocu. Tebe Otac uvijek uslišava, jer se zbog tebe raduje. Ti koji si život i koji dijeliš naše svagdanje umiranje, ti ćeš nas uvijek izvoditi iz svih grobova u koje padamo zbog slabosti naše vjere. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Gospodine, ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji« (Iv 11, 27).