SVETI IGNACIJE LOYOLSKI

Peter Paul Rubens, Sv. Ignacije Loyolski, 17. st.

Rođen je godine 1491. u španjolskom gradu Loyoli. Bio je na kraljevskom dvoru i vršio je vojničku službu. Obrativši se Bogu, studirao je teološke studije u Parizu i ondje je sebi pridružio prve drugove s kojima je kasnije u Romu osnovao Družbu Isusovu (Societas Iesu). Vršio je plodan apostolat pišući djela i poučavajući učenike, koji su veoma zaslužni za obnovu Crkvu. Umro je u Rimu godine 1556.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 13, 54-58)

U ono vrijeme: ⁵⁴ Isus dođe u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: »Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? ⁵⁵ Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun i Juda? ⁵⁶ I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to?«
⁵⁷ I sablažnjavahu se o njega. A Isus im reče: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu.« ⁵⁸ I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere.


Poticaj na razmišljanje

Boga prepoznati u siromaštvu. Mateju je Isusovo neprihvaćanje u Nazaretu poslužilo da istakne nevjeru mnoštva (r. 58), koje u Isusu vidi samo čovjeka običnog porijekla (r. 55) unatoč njegovoj mudrosti i njegovim čudesima (r. 54). Time što se Isus svrstao na stranu siromašnih, postao je neshvaćen kako od naroda tako i od farizeja, jer su oni očekivali sasvim drugačijeg Mesiju.


Molitva

Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što imam i što posjedujem; ti si mi to dao, tebi, Gospodine, sve vraćam; sve je tvoje, raspolaži sa svime po svojoj volji; daj mi samo svoju ljubav i milost i to mi je dosta. Amen. (Sv. Ignacije Loyolski).


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

» Nije li ovo drvodjeljin sin? Odakle mu sve to?« (Mt 13 55s, )