SV. ALFONZ MARIJA DE LIGUORI

Rođen je u Napulju godine 1696. Postao je doktorom crkvenog i građanskog prava, stupio u svećeništvo i osnovao Kongregaciju Presvetog Otkupitelja. Istaknuo se promicanjem kršćanskog života i ćudoređa. Kratko je vrijeme bio biskupom Svete Agate Gotske. Umro je 1787. godine.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 14, 1-12)

U ono vrijeme doču Herod tetrarh za Isusa pa reče svojim slugama: »To je Ivan Krstitelj! On uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.« Herod doista bijaše uhitio Ivana te ga svezana bacio u tamnicu zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa. Jer Ivan mu govoraše: »Ne smiješ je imati!« Htjede ga ubiti, ali se bojao naroda jer su ga smatrali prorokom.
Na Herodov rođendan zaplesa kći Herodijadina pred svima i svidje se Herodu. Zato se zakle dati joj što god zaište. A ona nagovorena od matere: »Daj mi, reče, ovdje na pladnju glavu Ivana Krstitelja.« Ražalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika zapovjedi da se dade. Posla odrubiti glavu Ivanu u tamnici. I doniješe glavu njegovu na pladnju, dadoše djevojci, a ona je odnije materi.
A učenici njegovi dođu, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga pa odu i jave Isusu.


Poticaj na razmišljanje

Moć ponekad može odlučivati o našemu načinu života. Herodu se nije svidjelo što je Ivan rekao. No, voli li itko nekoga tko javno iznosi naše grijehe? Moć koju je Herod imao zajedno s ljubomorom njegove žene Herodijade vodili su prema smrti jednoga od Isusovih najvjernijih nasljedovatelja.
Vlastita je taština dovela Heroda u užasnu situaciju jer je Ivana dao zatvoriti i pogubiti. Promislit ću koliko sam sposoban odstupiti, promijeniti mišljenje i priznati da sam u krivu. Molit ću Boga za pomoć koja mi je potrebna po tome pitanju. Ivanovi su učenici učinili što su mogli pa su otišli Isusu i rekli mu. Molit ću Boga da mi dadne snage da učinim ono što mogu, a onda ću se obratiti Isusu u molitvi.


Molitva

Ti dobro znaš moje slabosti i znaš koliko sam ti puta bio nevjeran. Pomozi mi, svojom milošću, i ne dopusti da se ikada odijelim od tebe. Ovo ti sada kažem i želim ti zauvijek govoriti. Daj mi da ti uvijek mogu ponavljati: Ne dopusti mi, molim te ne dopusti, da se odijelim od Tebe.
Presveta Djevice, nado moja, Marijo, moli Boga za me ovu dvostruku milost: svetu ustrajnost i svetu ljubav, ne tražim ništa više. Amen. (Alfonz Marija de Liguori)


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ne dopusti mi, molim te ne dopusti, da se odijelim od Tebe.«