Petak osamnaestog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 16, 24-28)

Titian, Raspeće, 1558.

U ono vrijeme: ²⁴ Reče Isus svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. ²⁵ Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. ²⁶ Tȁ što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? ²⁷ Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. ²⁸ Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.«


Poticaj na razmišljanje

Petrovim riječima učenici su ispovjedili vjeru u Isusovo mesijanstvo (Mt 16, 13-20). No, odmah nakon toga njihova je vjera stavljena na kušnju prvim navještajem Isusove muke. Isus zna da je predan u smrt i da će upravo po njoj dovršiti poslanje koje mu je Bog povjerio. Petar, međutim, ne može prihvatiti takvu sudbinu za Mesiju (r. 22) i zbog toga je zavrijedio Isusov oštri prijekor (r. 23). Isus se ne zadovoljava ukazivanjem na nužnost njegova vlastitog trpljenja, već on pripravlja svoje učenike da i oni prihvate svoja životna iskušenja. Matej u ovom ulomku govori o tome, stavljajući zajedno nekoliko Isusovih izreka (r. 24-27); one ocrtavaju život vjere u znaku rizika i samooplijenjivanja, i u bezrezervnoj solidarnosti s osobom Isusa Krista (r. 25).


Molitva

Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom«. Ti znaš što znači podnositi patnju tijela i proživljavati tamnu noć duše. Tvoj poziv snažno progovara mome srcu; tješi me i daje snagu što u svojim patnjama nisam sâm, što ih mogu sjedinit s tvojima i tako sudjelovati u tvom djelu spasenja. Oprosti za trenutke slabosti u kojima sam se tužio i mrmljao. Budi uz mene i jačaj me snagom svoga Duha da tvoja ljubav u meni uvijek pobjeđuje. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga« (Mt 16, 25).