Sv. Dominik, prezbiter

Claudio Coello, Sv. Dominik, 17. st.

Dominik Guzman rođen je u Calarogi u Španjolskoj oko 1170. godine. U Palenciji je studirao teologiju i postao kanonikom. S velikim je uspjehom pobijao albigensko krivovjerje propovijedanjem i primjerom života. U tu je svrhu sebi pridružio drugove i osnovao red propovjednika – dominikance. Umro je u Bologni 6. kolovoza 1221. godine.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 17, 14-20)

U ono vrijeme: ¹⁴ Pristupi Isusu neki čovjek, padne pred njim na koljena ¹⁵ i reče: »Gospodinu, smiluj se sinu mojemu jer je mjesečar i zlo mu je. Često doista pada u oganj i često u vodu. ¹⁶ Dovedoh ga tvojim učenicima i ne mogoše ga izliječiti.« ¹⁷ A Isus odgovori: »O rode nevjerni i opaki! Dokle mi je biti s vama! Dokle li vas podnositi! Dovedite mi ga ovamo!« ¹⁸ I zaprijeti Isus zloduhu te on iziđe iz njega. I ozdravi dječak toga časa.
¹⁹ Tada učenici pristupe nasamo k Isus i rekoše: »Zašto ga mi ne mogosmo izagnati?« ²⁰ Kaže im: »Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: ‘Premjesti se odavde onamo!’, premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće.«


Poticaj na razmišljanje

Nedostaje nam vjere. Ozdravljenjem dječaka od epilepsije Isus je nadvladao zloduha (r.14-18). Matej koristi taj događaj da naglasi važnost vjere (r. 19-20). Očito je da on time uzima u obzir zabrinutost prve kršćanske zajednice zbog toga što apostoli ne posjeduju Isusovu čudotvornu moć. To je podatak koji ni danas nije nezanimljiv. Kako često kršćanin sumnja u moć Evanđelja, kako često hijerarhija sumnja u prisutnost Duha u inicijativama koji su nastale izvan njezinih redova! Tko stvarno vjeruje u mogućnost nove Crkve za novi svijet?


Molitva

Sveti Dominiče, ustrajno razmatranje Svetog Pisma upalilo je u tvom srcu veliki žar apostolata. Bez obzira na poteškoće, muke i opasnosti posvetio si se svim sredstvima za prosvjetljenje i obraćenje grješnika. Svojim zagovorom isprosi mi od Boga snagu i jakost da ispovijedam svoju vjeru riječima i djelima. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ništa vam neće biti nemoguće« (Mt 17, 20).