SV. LOVRO, ĐAKON I MUČENIK, prvi zaštitnik Požeške biskupije

Bio je đakon Rimske Crkve. Mučeništvo je podnio za Valerijanova progonstva, četiri dana nakon Siksta II., pape, i njegovih drugova, četiri rimska đakona. Grob mu se nalazi kraj Tiburtinske ceste, u Veranskom polju. Car Konstatntin Veliki podigao je kraj groba veliku baziliku. Štovanje mu se raširilo u crkvi već od 4. stoljeća. Apostolskim breveom Christianae virtutis 1. travnja 1998. godine papa Ivan Pavao II. potvrdio je sv. Lovru za prvog zaštitnika Požeške biskupije.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 12, 24-26)

U ono vrijeme: reče Isus svojim učenicima ²⁴ »Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. ²⁵ Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. ²⁶ Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac.«


Poticaj na razmišljanje

Smrt koja sabire sve ljude. Ivanov evanđeoski ulomak donosi posljednju Isusovu objavu prije događaja njegove muke. Isus se obraća poganima (r. 20). Smrt koja ga čeka i zbog koje je potresen (r. 27), urodit će obilnim rodom (r. 24); Isus će na križu sve ljude privući k sebi (r. 32). Njegova će smrt razotkriti otajstvo njegove osobe: slavu Boga čijom je svjetlošću obasjan cijeli svijet (r. 23.28).


Molitva

Svemogući Bože! Zahvaljujemo ti na neprocjenjivom daru pripadnosti zajedništvu jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve u svojoj Požeškoj biskupiji. Molimo te, pomozi nam da u sinovskoj odanosti prema Svetom Ocu, čvrsto povezani u vjeri, nadi i ljubavi sa svojim biskupom i svećenicima, redovnicima i redovnicama poput blaženoga Alojzija Stepinca životom svjedočimo Isusa Krista kao jedinog Spasitelja čovjeka. Budi nam potpora u nastojanju oko izgradnje civilizacije ljubavi. Daj da u bolesnicima i starcima, prognanicima i siromašnima prepoznajemo Isusovo lice. Neka nam oni, kao sv. Lovri, budu najdraže blago. Sadašnjost i budućnost svoje Biskupije povjeravamo Mariji, tvojoj najvjernijoj službenici. Neka ona majčinski prati i upravlja naše korake na putu vjernosti tvome Sinu Isusu Kristu. Koji živi i kraljuje danas i uvijeke. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod« (Mt 20, 24).