Sv. Maksimilijan Marija Kolbe, prezbiter i mučenik

Rođen je u Poljskoj 8. siječnja 1894. godine. U mladosti je ušao Red manje braće konventualaca a 1918. godine zaređen je u Rimu za svećenika. Prožet sinovskom ljubavlju prema Djevici Bogorodici, pokrenuo je pobožnu udrugu pod imenom »Vojska Bezgrješne Marije«, koju je veoma proširio u domovini i u drugim zemljama. Kao misionar došao je u Japan te je pod znakom i zaštitom iste Bezgrješne Djevice radio na širenju kršćanske vjere. Vrativši se u Poljsku, u strašnom vrtlogu Drugoga svjetskog rata propatio je u logoru Oświeçim (Auschwitz) blizu Krakova mnogo nevolja i plodni život dovršio kao žrtva ljubavi 14. kolovoza 1941. godine.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 19, 3-12)

U ono vrijeme: ³ Pristupe farizeji k Isusu, pa da ga iskušaju, kažu: »je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?« ⁴ On odgovori: »Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih ⁵ i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? « ⁶ Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.« ⁷ Kažu mu: »Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i – otpustiti? ⁸ Odgovori im: »Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka me bijaše tako. ⁹ A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – pa se oženi drugom, čini preljub.« ¹⁰ Kažu mu učenici: »Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.« ¹¹ A on im reče: »Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. ¹² Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti neka shvati.«


Poticaj na razmišljanje

Nerazrješivost braka. Isus ne prihvaća nikakav razlog koji bi dopustio rastavu braka ili otpuštanje bračnog žene. Bog nikada ne povlači svoju vjernost, i on istu vjernost očekuje od onih koji se povezuju u njegovo ime. Dok je Zakon predviđao iznimke, Isus izdaje pravi proročki proglas u korist nerazrješivosti braka. On ne prihvaća tezu da su iznimke ukorijenjene u Zakonu, jer bi takav jedan legalizam onemogućio dinamizam pustolovine ljubavi. Međutim, uskoro će se – kako to pokazuje redakcija 32. retka u 5. poglavlju Matejeva evanđelja – morati pronaći rješenje u bezizlaznim situacijama i u konkretnom slučaju očitovati milosrđe.


Molitva

Bezgrješna Djevice, kraljice Neba i zemlje, znam da nisam dostojan tebi se približiti. Ali, jer te toliko ljubim, usuđujem se moliti te da budeš tako dobra da mi kažeš tko si Ti. Želim te sve više upoznati, beskrajno više, i ljubiti te sve većim žarom bez kraja. Želim svima kazati tko si ti da bi te sve više duša dublje upoznalo i većim žarom ljubilo tako da ti postaneš kraljica svih srdaca koja kucaju i koja će kucati na zemlji. Neka dođe brzo taj dan kada će svaki čovjek tebe prepoznati Majkom, a Boga Ocem i kada će konačno svi živjeti kao braća. Amen. (Sv. Maksimilijan Kolbe).


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Što dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja« (Mt 19, 6).