Utorak dvadesetog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 19, 23 – 30)

Andrey Mironov, Isus i bogati mladić, 2017.

U ono vrijeme: ²³ Isus reče svojim učenicima: »Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. ²⁴ Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.« ²⁵ Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: »Tko se onda može spasiti?« ²⁶ A Isus upre u njih pogled pa im reče: »Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.« ²⁷ Tada Petar prihvati pa upita: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« ²⁸ Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. ²⁹ I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti. ³⁰ Kaže mu mladić: »A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi.«


Poticaj na razmišljanje

Matej u Isusovim riječima današnjeg evanđelja odražava zabrinutost prve kršćanske zajednice. Nema sumnje da je bogatima bilo iznimno teško prilagoditi se načinu života jedne zajednice koju su pretežno sačinjavali siromasi; međutim, njima zbog toga neće biti onemogućen pristup u Kraljevstvo (r. 26). Uostalom nagrada koju Isus obećava učenicima za njihovo odricanje (r. 28), očituje arhaično poimanje njihove uloge, u kojoj poslanje nema još nikakvog mjesta. Učenici će doista više godina ostati u Jeruzalemu i ondje iščekivati povratak Isusa Krista kao suca. Ti su problemi još aktualni: može li se Crkva otvoriti svim kulturama? Koju ulogu ima pritom ima biskup, a koju svećenik?


Molitva

Gospodine Isuse, dolazim ti sa svojim brigama i financijskim poteškoćama. Prinosim ti svoje financijske probleme, male i velike. Blagoslovi me da mogu biti vjeran(a) u velikim i malim stvarima. Uči me da upotrebljavam materijalna dobra koja su mi na raspolaganju po volji Božjoj. Daj mi da shvatim da sam samo ja upravitelj od Tebe povjerenih mi dobara. Oprosti moje grijehe na materijalnom području: rasipnost, ne vraćanje dugova, gramzljivost, porezno izbjegavanje i ne davanje milostinje. Izlij svoju predragocjenu Krv na moja materijalna dobra i oslobodi me od služenja bogatstvu. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.« (Mt 19, 24).