Utorak dvadeset i prvog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 23, 23-26)

James Tissot, Ana i i Kajfa, 19. st.

U ono vrijeme reče Isus: ²³ »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe, vjernost. Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati. ²⁴ Slijepe vođe! Cijedite komarca, a gutate devu! ²⁵ »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Čistite čašu i zdjelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe. ²⁶ Farizeju slijepi! Očisti najprije nutrinu čaše da joj i vanjština bude čista.«


Poticaj na razmišljanje

U ova dva prijekora koje je uputio pismoznancima i farizejima, Isus prokazuje nedosljednost između njihovih riječi i djela, između vanjštine i nutrine. Oni se tiču vjerskih poglavara i vjernika u svim povijesnim razdobljima, uključujući i nas danas. Uvijek smo izloženi opasnosti da, dok u Isusovo ime inzistiramo na manje važnim sitnicama i propisima, zanemarimo ono najvažnije: Božju milosrdnu ljubav. Ona treba biti snaga koja nas iznutra pokreće na vršenje zapovijedi i obdržavanje propisa. Vršenjem zapovijedi bez iskustva Božje milosrdne ljubavi Boga se zapravo pretvara u običnog idola.


Molitva

Zahvaljujemo ti, Gospodine, za tvoju riječ koja nas poziva da prestanemo hoditi životnom stazom koja je zatvorena u vanjštinu i privid, i da se novim žarom odvažimo hoditi putem istine. Daj nam milost iskrenog obraćenja da s radošću i ljubavlju nastojimo izvršavati svakodnevne dužnosti, i na taj način trajno obnavljamo savez s tobom, Bogom života i ljubavi. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati« (Mt 23, 23).