Srijeda dvadeset i prvog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 23, 27-32)

James Tissot, Farizeji ispituju Isusa, 19. st.

U ono vrijeme reče Isus: ²⁷ »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Nalik ste na obijeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće. ²⁸ Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja. ²⁹ »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima ³⁰ te govorite: Da smo mi živjeli u dane otaca svojih , ne bismo bili njihovi sudionici u prolijevanju krvi proročke. ³¹ Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi ubojicâ proroka. ³² Dopunite samo mjeru otaca svojih!«


Poticaj na razmišljanje

Isus na primjeru svojih suvremenika koji grade spomenike prorocima, a ne žive po riječima koje su im navijestili, upozorava na zlo licemjerja u gradnji spomenika onima koje zapravo ne poštuju. Postavljanje spomenika može biti gluma, zavaravanje. Isus nam poručuje da naša nakana u gradnji i postavljanju spomenika mora biti čista i iskrena. Graditi nekome spomenik znači obvezati se živjeti za one vrijednosti za koje su živjeli oni kojima podižemo spomenik.


Molitva

Gospodine, ispuni naša srca glađu za tvojom Riječi. Nauči nas da Tvoju riječ primamo sa poštovanjem i s ljubavlju vršimo Tvoje zapovijedi. To te molimo po Kristu gospodinu našemu. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

» Izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja« (Mt 23, 28).