Sv. Monika

Luis Tristán, Sv. monika, 1616.

Rođena je u Tagasti u Africi 331. godine u kršćanskoj obitelji. Kao mlada djevojka predana je za muža Patriciju, kojemu je rodila sinove, među kojima i Augustina, za čije se je obraćenje mnogo molila Bogu i prolila mnoge suze. Primjer je vrijedne majke. Vjeru je hranila molitvama i očitovala kreposnim životom. Umrla je u Ostiji 387. godine.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 24, 42-51)

U ono vrijeme: reče Isus svojim učenicima: ⁴² »Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. ⁴³ A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. ⁴⁴ Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi. ⁴⁵ Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? ⁴⁶ Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi! ⁴⁷ Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. ⁴⁸ No rekne li taj sluga u srcu: „Okasnit će gospodar moj“ ⁴⁹ pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama, ⁵⁰ doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas koji i ne sluti; ⁵¹ rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi.«


Poticaj na razmišljanje

Iznenadni dolazak. Povezivanjem dvaju prispodoba o kradljivcu i sluzi ovo evanđelje namjerno različitim naglascima određuje temeljni stav kršćanina, koji je jednako udaljen od kvijetizma i od jednog čisto ovozemaljskog humanizma. Služba sluge je ljudski učinkovita, no ona mora vršiti u ovisnosti o gospodaru, čije je pojavljivanje uvijek neočekivano, ali ujedno i plodonosno.


Molitva

Sveta Moniko, uzorna majko, ti si ustrajnim molitvenim vapajima usmjeravala svoga zabludjelog sina Augustina u nebo. Posreduj za sve majke našega vremena, tako da znaju kako privuci svoju djecu Bogu. Nauči ih kako da ostanu bliske sa svojom djecom, cak i sa sinovima i kćerima koji su se odmetnuli od vjere. Ti si iskusila nevolje i kao supruga i kao majka, mnoge su žalosti probole tvoje srce tijekom tvoga života. Ipak, nisi očajavala ili izgubila vjeru. S povjerenjem, upornošću i dubokom vjerom svakodnevno si molila za obraćenje svoga voljenog muža Patricija i ljubljenog sina Augustina. Izmoli mi tu istu snagu, strpljenje i povjerenje u Gospodina. Zagovaraj me da Bog usliša moje molitve i dadne mi milost da prihvatim njegovu volju u svemu. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi!« (Mt 24, 44).