Sv. Augustin, biskup i crkveni naučitelj

Claudio Coello, Trijumf sv. Augustina, 1664.

Rođen je u Tagasti u Africi 354. godine. Mladost je proveo razuzdano i povodeći se za krivim naukama. U Milanu se obratio na vjeru i 387. godine krstio ga je biskup Ambrozije. Vrativši se u domovinu učinio je zavjet asketskog života i izabran je za hiponskog biskupa. Trideset i četiri godine bio je uzor svome stadu, poučavao ga je govorima i brojnim spisima, kojima se ujedno odvažno borio protiv zabluda svog vremena ili je učeno tumačio vjeru. Umro je 430. godine.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 25, 1-13)

U ono vrijeme: reče Isusu svojim učenicima: ¹ »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše ususret zaručniku. ² Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. ³ Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. ⁴ Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. ⁵ Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. ⁶ O ponoći nasta vika: „Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!“ ⁷ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. ⁸ Lude tada rekoše mudrima: „Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!“ ⁹ Mudre im odgovore: „Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!“ ¹⁰ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. ¹¹ Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: „Gospodine! Gospodine! Otvori nam!“ ¹² A on im odgovori: „Zaista kažem vam, ne poznam vas!“ ¹³ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«


Poticaj na razmišljanje

Dvojako iščekivanje. Iznenadni dolazak zaručnika bio je uobičajen na svadbama u Palestini. Pregovori između dvije obitelji otezali su se do zadnjeg časa, tako da se je zaručnik pojavio u trenutku kad su uzvanici bili umorni. Taj je običaj bio veoma prikladan za zorno prikazivanje iznenadnog prodora kraljevstva među rastresene ljude. Upravo to je Isus učinio. No, prva Crkva je prispodobu o deset djevica veoma rano pretvorila u alegoriju Kristove svadbe sa Crkvom. Zaručnik utjelovljuje Isusa Krista, a deset mladih djevojaka, kako mudrih tako i ludih, predstavljaju Crkvu. Svi pripadaju svečanoj povorci koja ide ususret zaručniku; no dok jedni koriste ponuđene mogućnosti da mu ostanu vjerni, drugi se zadovoljavaju samo sa šablonskom pripadnošću skupini vjernika. Na kraju puta oni će se odijeliti jedni od drugih.


Molitva

»Velik si Gospodine, i hvale dostojan veoma; velika je tvoja snaga, i mudrosti tvojoj nema mjere. I hvaliti te želi čovjek, sićušan djelić tvoga stvorenja, čovjek koji svuda sa sobom nosi svoju smrtnost, koji nosi sa sobom svjedočanstvo svoga grijeha i svjedočanstvo da se oholima protiviš. Pa ipak te želi hvaliti čovjek, sićušan djelić tvoga stvorenja. Ti ga potičeš da traži radost hvaleći tebe, jer si nas stvorio za sebe, i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi.« (Sv. Augustin, biskup).


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!« (Mt 25, 13).