Utorak dvadeset i drugog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 4, 31-37)

U ono vrijeme: ³¹ Isus siđe u Kafarnaum, grad galilejski. I poučavaše ih subotom ³² te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijaše riječ njegova. ³³ A zatekao se u sinagogi čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas: ³⁴ »Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji.« ³⁵ Isus mu reče: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato đavao čovjeka obori u sredinu te izađe iz njega ne naudiv mu ništa. ³⁶ I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: »Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!« ³⁷ I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima.


Poticaj na razmišljanje

Istinsko oslobođenje. Isus se je odmah na početku svoga javnog djelovanja suočio sa zlodusima, koji su ljude držali u ropstvu. U događaju u kafarnaumskoj sinagogi koji Luka opisuje u ulomku današnjeg evanđelja, Isus nastupa sa svojom »silnom riječju« (r. 32) i s »vlašću i snagom« (r. 36), koja proizlazi iz otajstva njegova sjedinjenja s Ocem. Iz slobode svoje osobe on si uzima pravo oslobađati svoju braću i sestre od jarma grijeha i jarma, i uspostavljati Božje kraljevstvo.


Molitva

Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moje pamćenje, moj razum i svu moju volju, sve što imam po naravi i posjedujem po mojoj marljivosti; Ti si mi sve to dao; Tebi, Gospodine, sve to vraćam. Tvoje je: Učini sa mnom u potpunosti što Ti želiš. Daj mi svoju ljubav i milost: to mi je dovoljno. Amen. (Sv. Ignacije Lojolski).


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijaše riječ njegova « (Lk 4, 32)