Srijeda dvadeset i drugog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 4, 38-44)

U ono vrijeme: ³⁸ Isus uđe u kuću Šimunovu. A Šimunovu je punicu mučila velika ognjica. I zamole ga za nju. ³⁹ On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluživaše im. ⁴⁰ O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k njemu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih. ⁴¹ A iz mnogih su izlazili i zlodusi vičući: »Ti si Sin Božji!« On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je on Krist. ⁴² Kad osvanu dan, iziđe i pođe na samotno mjesto. I mnoštvo ga tražilo. Dođoše k njemu i zadržavahu ga da ne ode od njih. ⁴³ A on im reče: »I drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje o kraljevstvu Božjem. Jer za to sam poslan«. ⁴⁴ I naučavaše po sinagogama judejskim.


Poticaj na razmišljanje

Priprema se rađanje novog stvorenja. U prvim Isusovim čudesima evanđelist Luka vidi objavu Božje stvoriteljske moći, kako to potvrđuje upotreba motiva »prijetnje« (r. 39-41), preuzetog iz drevnih izvještaja o stvaranju. Na taj se način priprema jedan novi svijet, u kojem se pojavljuje jedan novi Adam, Isus Krist. Kršćani našeg vremena pozvani su što je bolje i više moguće u tom djelu novog stvaranja svojim životom i djelovanjem staviti se u njegovu službu.


Molitva

Gospodine, Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji, veličanstvo nebo natkriljuješ! Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti – pa što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohađaš? Ti ga učini malo manjim od anđela, slavom i sjajem njega okruni . Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži. Gospodine, Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji! (Ps 8).


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:
»Treba da navješćujem evanđelje o kraljevstvu Božjem « (Lk 4, 43).