Sv. Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj

Rođen je u Rimu oko godine 540. Vršio je službe na carskom dvoru. Zatim se odrekao službe gradskog prefekta, prigrlio je monaški život, zaređen je za đakona i u Carigradu bio kao poslanik. Za papu je izabran 3. rujna 590. godine. Pokazao se pravim pastirom u upravi, pomaganju siromaha, širenju i učvršćivanju vjere. Mnogo je napisao o ćudoređu i teologiji. Umro je 12. ožujka 604. godine.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 5, 1-11)

U ono vrijeme: ¹ Dok se jednom oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. ² Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. ³ I uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo. ⁴ Kad dovrši pouku, reče Šimunu: »Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov.« ⁵ Odgovori Šimun: »Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.« ⁶ I učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. ⁷ Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše. ⁸ Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: »Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!« ⁹ Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, ¹⁰ a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: »Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!« ¹¹ Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim.


Poticaj na razmišljanje

Evanđelist Luka prikazuje poziv učenika jednostavnom završnom opaskom, nakon poučavanja mnoštva (r. 1-3) i niza čudesa u kojima je Isus očitova moć Božju. U pozivu prvih učenika on podsjeća na bitne sastavnice učeništva, a to su: Kristova inicijativa i hitnost poziva; no on iznad svega ističe hod za Isusom. Za učenika napuštanje svega mora biti temeljito: »ostaviše sve i pođoše za njim« (r. 11). Postoji uska veza između čudesnog ribolova i poziva učenika, a ona se nalazi u činjenici da je ljudsko djelovanje bez Krista jalovo, a da s njime postaje plodonosno. Ono što je ispunilo mreže bijaše riječ Isusova i ta ista riječ je ono što čini učinkovitim apostolski rad učenika. Kršćanin je dakle pozvan, poput apostola Petra, da se s pouzdanjem prepusti Isusovoj riječi, da prizna stanje vlastite grešnosti i da odgovori na njegov poziv, poslušan i onda kad se neka zapovijed može činiti besmislenom i beskorisnom. Vjera je plod prihvaćanja objave i osobnog susreta s Gospodinom.


Molitva

Gospodine Isuse, htio si nas pridružiti svom veličanstvenom djelu spasenja čovječanstva. U naše si ruke stavio mrežu da lovimo ljude u velikom moru svijeta. Izabrao si nas u svrhu ostvarivanja tvoje beskrajne želje za životom nas, tvoje braće i sestara. Zahvalni smo ti na tome. U svojoj si nam velikodušnosti dao veliki dar, jer smo postali ruke s kojima danas nastavljaš djelovati u svijetu. Htjeli bismo biti vjerni u odgovaranju na tvoj poziv, i to tako da sve naše djelovanje uvijek bude ispunjeno evanđeoskim smislom. Podupiri nas trajno svojom milošću da možemo biti sigurni u našu vjernost i nesalomljivu hrabrost. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Učitelju, … na tvoju riječ bacit ću mreže« (Lk 5, 5).