Subota dvadeset i drugog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 6, 1-5)

U ono vrijeme: ¹ Isus je jedne subote prolazio kroz usjeve. Učenici su njegovi trgali klasje, trli ga rukama i jeli. ² A neki farizeji rekoše: »Zašto činite što subotom nije dopušteno?« ³ Odgovori im Isus: »Zar niste čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? ⁴ Kako uđe u Dom Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo svećenici?«
⁵ I govoraše im: »Sin Čovječji gospodar je subote!«


Poticaj na razmišljanje

Isusa nakana nije bila prekršiti subotu: Međutim, upućivanjem na starozavjetni događaj iz života kralja Davida (r. 3-4) usprotivio se je sitničavoj kazuistici u koju je ljude dovodio zakon o obdržavanju subote. Kao »gospodaru subote« (r. 5) njemu je stalo do toga da Mojsijev zakon bude obnovljen u svojoj istini. Samo slobodni i iskreni susret vjernika s njegovim Bogom ima apsolutnu vrijednost. Sve drugo je sporedno.


Molitva

Slavim te, Gospodine, zbog tvoje Crkve koja nema granica, bogata darom kojeg treba podijeliti i otvorena svakom daru što ga Duh posije licem zemlje; Crkve, zajednice vjernika, u kojoj nitko nije tuđinac ili poganin koji nema ništa dati ili primiti, bratstvo gdje vjera svakoga pojedinog pomaže vjeri drugoga, prebivalište u koje si se udostojao ući i u njem boraviti. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

» Sin Čovječji gospodar je subote!« (Lk 5, 5 )