Sv. Marko Križevčanin, prezbiter i mučenik

Rođen je u Križevcima 1589. godine. Studirao je u isusovačkim zavodima u Grazu i Rimu. Od 1616. godine bio je profesor i ravnatelj sjemeništa u Trnavi. S isusovcima Melkiorom Grodzieckim i Stjepanom Pongraczom 7. rujna 1619. umire mučeničkom smrću u Košicama. Blaženima ih je proglasio papa Pio X. 15. siječnja 1905. godine u Rimu, a svetima papa Ivan Pavao II. 2. srpnja 1995. godine u Košicama.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 6, 6-11)

U ono vrijeme: ⁶ Druge subote uđe Isus u sinagogu i stane naučavati. Bio je ondje čovjek komu desnica bijaše usahla. ⁷ Pismoznanci i farizeji vrebahu na nj da li subotom liječi kako bi našli u čemu da ga optuže. ⁸ A on je znao njihove namjere pa reče čovjeku s usahlom rukom: »Ustani i stani na sredinu!« On usta i stade. ⁹ A Isus im reče: »Pitam ja vas: je li subotom dopušteno činiti dobro ili činit zlo? Život spasiti ili upropastiti?« ¹⁰ Sve ih ošinu pogledom pa reče čovjeku: »Ispruži ruku!« On učini tako – i ruka mu zdrava. ¹¹ A oni se, izbezumljeni, počnu dogovarati što da poduzmu protiv Isusa.


Poticaj na razmišljanje

Poslušnost nije podložnost. Isus u subotu liječi čovjeka usahle ruke. Evanđelist Luka naglašava Isusov novi način poslušnosti Mojsijevom zakonu. To je poslušnost koja je utemeljena na dubokom poznavanju ljudskog srca (r. 8) i na razumijevanju smisla Zakona (r. 9). U uvjerenju da se tako Bogu daje veća slava, Isus slavi subotu dobrim djelima. Takva poslušnost Zakonu sasvim je nešto drugo od podložnosti; ona ispunja dubinu čovjeka bića u njegovu susretu sa živim Bogom. Ona nadilazi nemir, kojeg budi kazuistika; nadilazi strah da ćemo zakazati u ispunjavanju zapovijedi i propisa; ona u konačnici nadilazi preziranje onih koji bližnjega sude izvanjski, bez da poznaju njegovo srce.


Molitva

Bože, sveti Marko Križevčanin revno je propovijedao tvoju riječ i neumorno branio jedinstvo jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve, zbog čega je podnio mučeničku smrt. Molimo te da po njegovu zagovoru i mi pronosimo tvoju riječ svojim životom i zalažemo se za jedinstvo svih kršćana. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ustani i stani na sredinu!« (Lk 6, 11).